Zoznam skupín zapojených do služby upratovania kostola

Koordinátorka jednotlivých skupín: p. Blažena Pavková
 
Skupina č.1 (ulica Hlavná od kostola) 
Anna Matejová (zodpovedná)
Jana Žikavská
Jana Matejová
Emília Dávidová
Katarína Gahérová
 
Skupina č. 2 (ulica Tabaková -1. časť) 
Valéria Minárová (zodpovedná)
Ľudmila Hosťovecká
Anna Slezáková
Jarmila Hözlová
Mária Černáková
Mariana Krigovská
 
Skupina č. 3 (ulica Tabaková -2. časť) 
Zlatica Komárová (zodpovedná)
Klára Minárová
Júlia Matejová
Ivana Valachovičová
Ľudmila Rajnohová
Darina Dávidová
 
Skupina č. 4 (ulica Za Humnami) 
Anna Pavková (zodpovedná)
Jarmila Minárová 
Gabriela Herdová
Darina Pavková
Marcela Záležáková
Alžbeta Černáková
 
Skupina č. 5 (ulica Konopniská -1. časť) 
Alžbeta Baštrnáková (zodpovedná)
Bartolomej Černák
Božena Žikavská
Ján Gunda
Eva Zbonková
Anna Pavková
 
Skupina č. 6 (ulica Konopniská -2. časť)
Eva Zbonková (zodpovedná)
Anna Mihalíková
Katarína Baštrnáková
Peter Baštrnák
Eva Zbonková
Iveta Belančíková
 
Skupina č. 7 (ulica Partizánska) 
Jana Dávidová (zodpovedná)
Zuzana Rajtarová
Margita Zrastáková
Mária Žikavská
Alžbeta Pavková
Mária Ondrejková
Mária Herdová
 
Skupina č. 8 (ulica Školská a Družstevná)
Gabriela Pavková (zodpovedná)
Mária Pavková
Oľga Štuciková
Jana Dávidová
Ružena Matejová
Katarína Dávidová
Ľudmila Drienovská
Anna Jenisová
Helena Borčinová
 
Skupina č. 9 (ulica Hlavná - od obchodu)
Mária Pavková (zodpovedná)
Emília Matejová
Jana Ciroková
Dana Žikavská
Beáta Dávidová
Božena Kusá
Zdena Drienovská
Marta Pavková
 
Skupina č. 10 (ulica Mierová a Štefániková) 
Helena Pavčeková (zodpovedná)
Helena Jenisová
Mária Pavčeková
Soňa Laciková
Katarína Škodová
Anna Godorová
Aneška Huňadyová
 
Skupina č. 11 (ulica Športová)
Oľga Mišková (zodpovedná)
Mária Černáková
Ľudmila Gahérová
Mária Juríková
Jana Ondrejmišková
Gabriela Štuciková
Eva Žikavská
Helena Matejová
Ľudmila Matejová
 
Skupina č. 12 (ulica Pod vrškami)
Terézia Dávidová (zodpovedná)
Anna Drienovská
Mária Dávidová
Rozália Matejová
Helena Juríková
Anna Kusá
Eva Zvolenská
Dana Matejová
 
Skupina č. 13 (ulica Topolčianska)
Lýdia Melencová (zodpovedná)
Anna Pavková
Ľudmila Benková
Anna Matejová
Mária Mihalíková
Mária Minárová st.
Mária Minárová ml.
Jana Škodová
Alžbeta Juríková
Dana Pavková