VÝZVY 

Termín predkladania cenových ponúk  Predmet obstarávania - výzvy na predkladanie ponúk  Predpokladaná hodnota zákazky v Euro s DPH PDF
10.10.2018

Stavebné úpravy - rekonštrukcia vstupného schodiska a revitalizácia areálu farského kostola

19 848 

 

Vyhodnotenie ponúk

Dátum vyhodnotenia ponúk Predmet obstarávania Úspešný uchádzač PDF
18.10.2018 Stavebné úpravy - rekonštrukcia vstupného schodiska a revitalizácia areálu farského kostola firma:  ORAVEC s.r.o.