Zmluvy

Dátum  Predmet a druh zmluvy   PDF
5.12.2018

Zmluva o dielo

( Rekonštrukcia areálu Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie