Nedeľný príhovor - Biblická nedeľa 2021

Nedeľný príhovor - Biblická nedeľa 2021

Nedeľný príhovor - 4. nedeľa v období cez rok B

Nedeľný príhovor - 4. nedeľa v období cez rok B

Nedeľný príhovor - 5. nedeľa v období cez rok B

Nedeľný príhovor - 5. nedeľa v období cez rok B

Nedeľný príhovor - prvá pôstna nedela

Nedeľný príhovor - prvá pôstna nedela

Nedeľný príhovor - druhá pôstna nedeľa

Nedeľný príhovor - druhá pôstna nedeľa